Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου

Η έδρα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, το Λιτόχωρο, παρά το γεγονός ότι είναι ορεινή περιοχή, χτισμένη στις υπώρειες του Ολύμπου, διαθέτει ωστόσο μία μεγάλη ναυτική παράδοση, καθώς στο παρελθόν οι κάτοικοι είχαν αναπτύξει μεγάλη ναυτική δραστηριότητα.

Όλη αυτή η ναυτική ιστορία και κληρονομιά παρουσιάζεται μέσα από τα εκθέματα αλλά και τους πίνακες του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο του Δήμου, επί της οδού Αγ. Νικολάου, που αποτελεί τον κεντρικό δρόμο του Λιτοχώρου.

Η ιδέα της ίδρυσης του Μουσείου ξεκίνησε το 1995, από την Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Λιτοχώρου, στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν, να συντηρήσουν, να διαφυλάξουν και να προβάλλουν, ότι αποτελούσε κειμήλιο της Ναυτική κληρονομιάς του τόπου. Έτσι το 2004 ιδρύθηκε το Σωματείο μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ”.

Τα αντικείμενα που αποτελούν τις μόνιμες συλλογές του μουσείου προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από δωρεές ναυτικών οικογενειών του τόπου. Η παρουσίαση τους γίνεται σε συνάρτηση με τις ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες της εποχής, στην οποία ανήκουν.

H εξαιρετική συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει μέχρι στιγμής περί τα 1.000 αντικείμενα, μέρος των οποίων αποτελεί το φωτογραφικό του αρχείο. Τα υπόλοιπα αντικείμενα ανήκουν στις κατηγορίες χαλκοτεχνία, μεταλλοτεχνία, ξυλοτεχνία, κεραμική, εργαλεία-μηχανές, όργανα ναυσιπλοΐας, όπλα, μακέτες, αρχειακό υλικό, ενδυμασία και υφασμάτινα είδη.

Επίσης, υπάρχει και η πινακοθήκη του Μουσείου, με έργα που απεικονίζουν κατά κύριο λόγο Λιτοχωρίτικα σκαριά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  694 478 6519 ή να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου στη διεύθυνση: http://nmlitohorou.gr/

Περισσότερα

Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου

Η ιδέα της ίδρυσης του Μουσείου ξεκίνησε το 1995, από την Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Λιτοχώρου, στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν, να συντηρήσουν, να διαφυλάξουν και να προβάλλουν, ότι αποτελούσε κειμήλιο της Ναυτική κληρονομιάς του τόπου. Έτσι το 2004 ιδρύθηκε το Σωματείο μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ”.

Τα αντικείμενα που αποτελούν τις μόνιμες συλλογές του μουσείου προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από δωρεές ναυτικών οικογενειών του τόπου. Η παρουσίαση τους γίνεται σε συνάρτηση με τις ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες της εποχής, στην οποία ανήκουν.

H εξαιρετική συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει μέχρι στιγμής περί τα 1.000 αντικείμενα, μέρος των οποίων αποτελεί το φωτογραφικό του αρχείο. Τα υπόλοιπα αντικείμενα ανήκουν στις κατηγορίες χαλκοτεχνία, μεταλλοτεχνία, ξυλοτεχνία, κεραμική, εργαλεία-μηχανές, όργανα ναυσιπλοΐας, όπλα, μακέτες, αρχειακό υλικό, ενδυμασία και υφασμάτινα είδη.

Επίσης, υπάρχει και η πινακοθήκη του Μουσείου, με έργα που απεικονίζουν κατά κύριο λόγο Λιτοχωρίτικα σκαριά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  694 478 6519 ή να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου στη διεύθυνση: http://nmlitohorou.gr/

Εικονική Περιήγηση