Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου

Tο Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών είναι εγκατεστημένο στο Δίον. Εκεί λειτουργεί εργαστήρι της τέχνης του ψηφιδωτού.

Κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός μαθητών, διδάσκονται από ειδικούς τεχνίτες την τέχνη του ψηφιδωτού, σύμφωνα με την τεχνική των αρχαίων Μακεδόνων και με θεματολογία κυρίως αυτή των ψηφιδωτών του αρχαιολογικού χώρου του Δίου.

Στους εκθεσιακούς του χώρους, με την άρτια τεχνική υποδομή, διοργανώνονται, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εικαστικές εκθέσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών και έργων ψηφιδωτών από τους μαθητές του Κέντρου.

Η συμβολή του Κέντρου στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα της περιοχής δεν περιορίζεται μόνο εκεί, αφού το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών συμβάλει καθοριστικά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ολύμπου με την πραγματοποίηση εικαστικών εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, όπως λογοτεχνίας, ποίησης και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.